Den som ønsker å bølgesurfe i Norge, vil ha store vanskeligheter med å finne trygge strender, hvor også bølgene er tilstrekkelig store. Dette har selvfølgelig å gjøre med hvordan den norske fjellheimen stiger ned i havet. Det finnes mange fjorder, og ytterst ute mot havet, finner man hovedsaklig stein.

Det som gir oss gode betingelser for surfing, er gjerne lange og åpne strender. Slikt finner man lenger syd på kontinentet, hvor ikke isbreer har skrapt dype grøfter i grunnfjellet. Stranda som man surfer på, bør være lang, og om den slakker langsomt utover får man bedre bølger. Noen steder hvor dette er gitt, er ved den danske Nordsjøkysten. Men man finner også noen utvalgte steder langs den norske kysten, hvor disse forholdene er å oppdrive. Området syd for Stavanger, på Jæren, er ett av disse. Her kan man uten problemer legge ut, og om været passer, kan man få riktig gode bølger.

Om man ønsker å vindsurfe, er derimot forholdene bedre for dette i Norge. Så lenge man kun trenger vinden og tilgang til vannet, har nemlig vårt langstrakte land mer å by på. Fjordene gir gjerne litt ekstra beskyttelse, og en mer kontrollerbar vind, samtidig som det er tryggere å vindsurfe, da man har flere muligheter for å nå i land.

Det viktigste som man må tenke på før man legger ut, er likevel en våtdrakt. Det er noe som man kan slippe unna om man surfer lenger syd, men i Norge er det nesten å anse som en nødvendighet. Så lenge temperaturen i vannet ligger under 20 grader, så er det absolutt å anbefale. Siden vinden også lett kan gjøre det kaldt å ferdes på havet, så er dette en ekstra grunn. Om du føler deg usikker på svømmeferdighetene, kan det i tillegg være lurt å bruke en svømmevest til vindsurfing.